information
information
information
Summer Conference

» Summer Conference 2009 Congregational Singing » Download or Listen

Title: Caed trefn i faddau pechod

Date: 31/07/2009 (Other)

Speaker: Congregation

Bible Reference: Summer Conference Hymn

Description:

Caed trefn i faddau pechod
Yn yr Iawn:
Mae iechydwriaeth barod
Yn yr Iawn:
Mae?r ddeddf o dan ei choron,
Cyfiawnder yn dweud, Digon!
A?r Tad yn gweiddi, Bodlon!
Yn yr Iawn;
A Diolch byth, medd Seion,
Am yr Iawn.

Yn awr hen deulu?r gollfarn,
Llawenhawn;
Mae?n cymorth ar Un cadarn,
Llawenhawn:
Mae galwad heddiw ato,
A bythol fywyd ynddo;
Ni chollir neb a gredo,
Llawenhawn;
Gan lwyr ymroddi iddo,
Llawenhawn.